Destinácie

Albánsko

Štátne zriadenie: REPUBLIKA
Rozloha: 28 748 km2
Hlavné mesto: TIRANA
Sídla: Durres, Elbasan, Vlore
Úrandý jazyk: Albánčina
M
ena: Lek
Národnostné zloženie: Albánci 98%, Gréci 1,8%
Urbanizácia: 41,6%

Hospodárstvo

Ložiská ropy, zemného plynu; ťaží sa prírodný asfalt, hnedé uhlie, chróm, meď, nikel, železo, bauxit, soľ. Rozvíja sa priemysel textilný, potravinársky, tabakový a energetika (hydroelektrárne na rieke Drin, Mat, Seman a Bistricë). Pestuje sa kukurica, pšenica, ryža, bavlna, cukrová repa, tabak, olivy, hrozno, citrusy a figy. Chová sa hovädzí dobytok, ovce, kozy, rozšírený je aj rybolov. Vývoz – ropa, rudy, asfalt, cigarety, koňak (zn. SKANDERBEU), ovocie a zelenina.

Doprava

  • železničná – 720 kilometrov, hlavný ťah z čiernohorskej Podgorice do Vlory.
  • cestná – 18 450 kilometrov, asfaltové sú len hlavné cesty aj to nevyhovujúcej kvality (výnimkou je 22 km úsek štvorprúdovej diaľnice s osvetlením z letiska Rinas do Tirany). Vozový park je zastaraný, najviac mercedesov v Európe k počtu obyvateľov. Nepravidelné autobusové spoje starými čínskymi autobusmi, alebo Karosami. Najvýhodnejšiadoprava je minibusovými taxíkmi pre 6 až 8 osôb. Po celej krajine je zlá orientácia – chýbajú smerové ukazovatele a označenia obcí. Benzín 91 – 98 oct. stojí 0,82 až 1 USD; čerpacích staníc je dostatok.
  • letecká – jediné medzinárodné letisko Rinas prijíma lietadlá spoločností MALÉV, AIR FRANCE, SWISSAIR, rumunský TAROM a OLYMPIC AIRLINES z Grécka.
  • vodná – námorný prístav Durrës a Vlorë, trajektové spojenia Durrës–Bari (I); Durrës–Brindisi (I); Durrës–Koper (SLO) a Sarandë–Kérkira (Korfu).

Anglicko

Rozloha:244 046 km2
Hlavné mesto: Londýn-7 000 000
Počet obyvateľov:59 000 000
Správne rozdelenie – 4 historické krajiny – Anglicko, Škótsko, Wales, Severné Írsko

Priemysel:

Británia je vysoko rozvinutý priemyslový štát, zamestnáva 34% obyvateľov v produktívnom veku. Takmer polovicu v strojárstve, kovovýrobe a dopravnom priemysle. Priemyslová výroba predstavuje 24% hrubého domáceho produktu. Rozvíja sa nová technológia, zatiaľ čo oceliarsky a textilný priemysel pomaly upadajú. Zamestnanosť v doprave sa stále zvyšuje. Stavebný priemysel naberá na význame.

Doprava:

Viac než 90% všetkých cestujúcich a 82% nákladnej dopravy využíva cesty.

Cestná sieť tvorí 362 357 km, z toho sú 3 147 km diaľnice.

Železničná sieť tvorí 37 740 km. Dĺžka tunelu La Manche činí 49,94 km.

Letecká doprava sa teší stále väčšej popularite.

Britské letiská vypravili v roku 1993 cez 89 mil. cestujúcich a cez milión ton nákladu. Londýn je najväčšie prístavné mesto

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Belgicko

  • rozkladá sa v západnej Európe,
  • leží na pobreží Atlantického oceána a jeho okrajového Severného mora,
  • hraničí s Holandskom, Nemeckom, Luxemburskom a Francúzskom,
  • jeho rozloha je 30, 5 km2

Preprava tovaru z Belgicka do Belgicka. Z Belgicka prepravujeme komponenty do firiem  automobilového zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu belgickej čokolády a iných potravín.

Husto zaľudnené Belgicko sa nachádza v strede jedného z najpriemyselnejších regiónov sveta. Belgicko bolo prvou krajinou kontinentálnej Európy, v ktorej sa odohrala priemyselná revolúcia začiatkom 19. storočia. V mestáchLiège a Charleroi sa rozvinul banský priemysel a oceliarstvo, ktorý tam prosperoval až do polovice 20. storočia. Ale od roku 1840 bol textilný priemysel vo Flámsku vo viacerých krízach, čo spôsobilo hladomor (1846 – 1850).

Po 2. svetovej vojne sa v Gente a Antverpách začal rýchlo rozvíjať chemický a petrochemický priemysel. Ropná kríza v rokoch 1973 – 1979 spôsobila ekonomike dlhšiu recesiu. Táto spôsobila aj úpadok oceliarskeho priemyslu, čím sa spomalil ekonomický vývoj vo Valónsku.

V 80. a 90. rokoch sa ekonomické centrum krajiny posunulo na sever do Flámska a v súčasnosti sa tam koncentruje priemysel. Koncom 80. rokov dosahoval vládny dlh 120 %HDP. Napriek vyrovnanému rozpočtu v posledných rokoch, vládny dlh predstavuje 94 % HDP (2005).

Belgicko má otvorenú ekonomiku. Má postavenú kvalitnú infraštruktúru prístavov, vodných ciest, železníc a diaľnic, ktorá ju spája s ekonomikami svojich susedov. Antverpy sú druhým najväčším európskym prístavom. Ako jedna zo zakladajúcich krajín Európskej únie podporuje rozširovanie právomocí európskych inštitúcií pre lepšie prepojenie členských ekonomík. V roku 1999 Belgicko prijalo jednotnú európsku menu Euro, ktorá nahradila belgický frank v roku 2002. Belgická ekonomika je silno orientovaná nazahraničný obchod, pričom časť z neho tvoria tovary z vysokou pridanou hodnotou. Dovážajú sa najmä potraviny, prístroje, neopracované diamanty, ropa a ropné výrobky, chemické výrobky a textil. K najvýznamnejším exportným artiklom patria automobily, potraviny, brúsené diamanty, železo, oceľ, textil, plasty a ropné výrobky.

Od roku 1922 tvoria Belgicko a Luxembursko jednotný trh s colnou a menovou úniou – Belgicko-Luxemburská ekonomická únia. Jej hlavnými obchodnými partnermi sú Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia a Spojené štáty. Belgicko sa v roku 2005 umiestnilo na 9. mieste rebríčka indexu ľudského rozvoja.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Bosna a Hercegovina

Štátne zriadenie: republika
Administratívne usporiadanie: 2 samostatné územné jednotky: Federácia Bosny a Hercegovina a Srbská republika
Rozloha: 51 129 km2
Obyvateľstvo: 3,6 mil.
Hustota zaľudnenia:71 obyv./km2
Hlavné mesto: Sarajevo
Iné významnejšie sídla: Banja, Tuzla, Zenica, Mostar
Najvyšší bod: Maglic 2386 m
Úradný jazyk: chorvátčina, srbčina, bosniačtina
Rasové a národnostné zloženie: Bosniaci (44%), Srbi (31%), Chorváti (17%), iné (8%)
Náboženstvo: islamské (44%), srbsko-pravoslávne (31%), rímsko-katolícke (17%), iné (8%)
Využitie pôdy: orná pôda 22%, lúky a pasienky 25%, lesy 36%, ostatné 17%
Priemerná dĺžka života: muži72, ženy 78
HDP: 19% 23% 58%
Mena: denár

Preprava tovaru z a do Bosny a Hercegoviny. Z Bosny a Hercegoviny prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického a automobilového zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu strojov.

Hospodárstvo:
Bosna a Hercegovina je síce zaostalá krajina, ale má rozsiahle lesné i nerastné bohatstvo (železná ruda, bauxit, hnedé uhlie, kamenná soľ). Hlavným priemyselným odvetvím je hutníctvo železa, strojárenstvo (najmä vojenská výroba) a chemický priemysel. Štruktúra priemyslu je jednostranná, zastaralá a málo konkurencieschopná. Veľké tradície má tkanie kobercov, ktoré sa vyvinulo z domáckej výroby. Na báze obrovských lesov sa rozvinul drevospracujúci priemysel. Časť obyvateľov sa zaoberá chovom oviec a pestovaním tabaku.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Bulharsko

Hl. mesto: Sofia

Rozloha: 110 912 km²

Počet obyvateľov: 9 900 000

Hustota zaľudnenia: 81 obyv./km²

Úradný jazyk: bulharský

Štátne zriadenie: republika

Mena: lev

Poloha: Nachádza sa na Balkánskom polostrove. Obmýva ho Čierne more. Susedí z Rumunskom, Macedónskom, Juhosláviou, Gréckom a Tureckom.

Preprava tovaru z Bulharska do Bulharska. Z Bulharska prepravujeme komponenty pre strojárensky priemysel.

Hospodárstvo: Hospodárstvo krajiny má znaky postkomunistickej ekonomiky. Na rozdiel od ostatných bývalých socialistických štátov Európy Bulharsko nemalo také veľké zastúpenie ťažkého priemyslu v hospodárstve. V ľahkom priemysle však vyniklo len potravinárstvo. V súčasnosti krajina prechádza na trhovú ekonomiku. Stratou trhu bývalých komunistických krajín nastal pokles výroby, vzrástla nezamestnanosť a inflácia. V hospodárstve má vedúce postavenie priemysel, ktorý spolu so stavebníctvom zamestnáva vyše 40% ekonomicky činného obyvateľstva a vytvára 60% HDP.

Energetický priemysel: má základňu v tepelných elektrárňach na báze lignitu 50% výroby elektrickej energie, ďalšia časť elektrickej energie sa získava zo špičkových vodných elektrární na juhozápade štátu. Jadrová elektráreň v Kozloduji pri Dunaji má výkon 2 760 MW a je jednou zo stavieb komunistickej gigantománie. Petrochémia závisí od dovozu ropy z Ruska.
Hlavnými priemyselnými odvetviami sú strojárstvo, elektrotechnika, chemický, potravinársky a textilný priemysel.
Elektronika: sa začala rozvíjať len v posledných rokoch

Strojárska výroba: sa sústreďuje hlavne do oblasti Sofie, Varny, Burgasu a Plovdivu. Vyrába elektromotory, traktory, poľnohospodárske stroje lode a akumulátorové plošinové vozíky.

Chemický priemysel: sa zameriava na výrobu umelých hnojív a plastov.

Potravinársky priemysel: spracúva domáce suroviny.

Textilný priemysel: (Gabrovo, Varna, Ruse, Sofia) vlnu, bavlnu a hodváb.

Hospodárske oblasti:
Priemyselné kotliny juhozápadnej hornatej oblasti Bulharska (Sofijská a Pernická kotlina) majú dôležité postavenie v hospodárstve krajiny. Zastúpený je tam strojársky, chemický, potravinársky a textilný priemysel, tiež hutnícky a ťažké strojárstvo (Sofia, Pernik, Kremikovci).

Marická oblasť: (okolie rieky Marica) v južnej časti je významná energetickým, ťažobným, strojárskym a potravinárskym priemyslom. Patria do nej priemyselné mestá Plovdiv, Dimitrovgrad, Stara Zagora. Hornotrávka nížina má výborné podmienky pre poľnohospodársku výrobu.

Čiernomorské pobrežie: s prístavmi Varna a Burgas ešte nevyužíva svoju dobrú geografickú polohu. Územie je orientované na spracovanie surovín z Ruska a Ukrajiny.

Dunajská oblasť: Má poľnohospodárske zázemie s významnou dunajskou priemyselnou osou. Hospodárske strediská sú Ruse a Pleven.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t

Česká republika

Rozloha: 78 862 km2
Počet obyvatelov: 10 300 000
Hlavné mesto: Praha 1 250 000 obyvatelov
Susedné štáty: Slovensko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko
Politické zriadenie: demokratická republika

Preprava tovaru z Česka do Česka. Z Česka prepravujeme komponenty do firiem automobilového, elektrotechnického zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu potravín.

Ku kľúčovým nerastným surovinám ťažených v Česku patrí čierne a hnedé uhlie, ďalej kaolín alebo stavebné hmoty a urán. V malom rozsahu sa ťaží ropa a zemný plyn a ďalšie suroviny.

Poľnohospodárska výroba takmer pokrýva domácu spotrebu. Pestuje sa hlavne obilie (pšenica, jačmeň, kukurica), zemiaky, cukrová repa, zelenina, ľan a repka. Svoj význam má aj pestovanie chmeľu a vinohradníctvo. Významným produktom a aj exportným tovarom je pivo. Základom živočíšnej výroby je chov kráv, ošípaných a hydiny, ďalej včelárstvo a chov sladkovodných rýb (najmä kaprov).

Základom energetiky sú uhoľné a jadrové elektrárne (Temelín a Dukovany). Hlavnými priemyselnými centrami sú Praha, oblasť Brna, oblasť Ostravy a Plzne. Medzi dôležité odvetvia priemyslu patrí hutníctvo, strojárstvo, textilný priemysel, potravinársky priemysel, elektropriemysel a výroba dopravných prostriedkov. Najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odvetvím je stavebníctvo. Česko má hustú dopravnú sieť.

Zahraničný obchod Česka po veľa rokoch pasívnej bilancie vykázal v roku 2005 prebytok. Ťahačom vývozu je automobilový priemysel.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Dánsko

Rozloha: 43 093 km2
Podnebie: nadmorská výška priemerné teploty úhrn zrážok január – júl
Kodaň 9 m 0,6 0C 17,40C 580 mm
Najvyšší bod: Yding Skouhoj 173 m
Najväčší ostrov: Sjaelland 7104 km2
Počet obyvateľov: 5 210 000
Štátne zriedenie: pluralitná konštitučná monarchia, 1 komorový parlament
Ozbrojené sily: 27 700, pozemné 12 900,námorníctvo 8 300,letectvo 8 200
Najväčšie mestá: Kodaň (hlavné), Arhus, Odense, Alborg
Úradný jazyk: dánština
Národnostné zloženie: Dáni 96,3%,Asiaté 1,7%,Skandinávci 0,5%
Náboženstvo: luteránske
Náboženská príslušnosť: luteráni 88%,ostatní kresťania 1,6%,moslimovia 1,4%
Mena: 1 dánska koruna (Dkr)
Hrubý domáci produkt: 140 mld.US dolárov
Hrubý domáci produkt na osobu: 26 900 US dolárov
Priem. vek: muži 72,3 a ženy 78 rokov

Preprava tovaru z Dánska do Dánska. Z Dánska prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického, strojárskeho zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu potravín.

Poľnohospodárstvo: Rastlinná výroba – krmoviny (hlavne kŕmny jačmeň), pšenica, raž, zemiaky a cukrová repa. Živočíšna výroba – ¾ poľnohospodárskej výroby pripadajú na živočíšnu výrobu, chov ošípaných, hov. dobytka a hydiny, dôležitý je morský rybolov. (3. miesto v Európe) a spracovanie rýb.
Priemysel: Ťažba nerastných surovín: Ťažba ropy v Severnom mori. Výroba elektriny: Nemá jadrové len tepelné a veterné elektrárne.
Strojárstvo: poľnohospodárske stroje, lode, lodné motory, elektrotechnika.
Chemický priemysel: umelé hnojivá, kŕmne zmesi, spracovanie ropy.
Farmaceutická výroba: lieky
Veľa poľnohospodárskych výrobkov sa vyváža: syry, sušené a kondenzované mlieko, maslo, mäso.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Estónsko:

Štátne zriadenie : republika
Počet obyvateľov: 1 341 000 (údaj z roku 2008)
Rozloha: 45.227 km²
Hlavné mesto: Tallin
Úradný jazyk: estónsky
Mena: Euro
Medzinárodná predvoľba: + 372
Internetová doména: . ee

Preprava tovaru z Estónská do Estónska. Z Estónska prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu potravín.

Hospodárstvo

Po získaní nezávislosti v roku 1991 sa Estónsko významnou mierou sústredilo na obnovu hospodárstva krajiny a naštartovanie hospodárskeho rastu. V roku 1992 uviedlo do obehu vlastnú voľne zameniteľnú menu – estónsku korunu (eesti kroon, EEK), ktorá nahradila rubeľ. Nová mena bola pevne nadviazaná na nemeckú marku v kurze 8 EEK = 1 DEM. Keď Nemecko nahradilo marku eurom, bol kurz zmenený na 15,6466 EEK za 1 euro. Nasledovala rozsiahla privatizácia, vrátane privatizácie telekomunikácii, železníc a energetiky.

V roku 1994 zaviedlo Estónsko ako vôbec prvá krajina na svete rovnú daň z príjmu vo výške 26 %. Od roku 2000 však právnické osoby nemusia túto daň platiť vôbec, a to ak svoj zisk reinvestujú. Daň je však stále platná v prípade vyplácania dividend. V roku 2005 sa sadzba dane znížila na 24 %.

Najhorším rokom pre estónske hospodárstvo od získania nezávislosti bol rok 1999, kedy v dôsledku ruskej krízy z predchádzajúceho roka poklesol hrubý domáci produkt o niekoľko percent. Odvtedy HDP neustále rastie tempom okolo 5 % ročne. HDP prepočítaný na jedného obyvateľa je 15 217 USD, čo je najviac z pobaltských krajín.

Estónske hospodárstvo je založené prevažne na službách, významný je najmä sektor informačných technológií, telekomunikácie a bankovníctva. Z priemyselných odborov sú najdôležitejšie elektrotechnický, drevospracujúci a chemický priemysel, ťažba ropných bridlíc a stavba lodí. Významnú úlohu zohráva tiež rybolov. Rýchly rast estónskeho hospodárstva je podporovaný prísunom kapitálu zo škandinávskych krajín. Cez estónske prístavy prechádza aj významná časť ruského zahraničného obchodu, okrem iného aj ruská ropa.

Estónsko je členom Európskej únie (od roku 2004) a Svetovej obchodnej organizácie (WTO, od roku 1999).

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Fínsko

Oficiálny názov krajiny: Fínska republika
Hlavné mesto: Helsinki
Rozloha: 338 415 km²
Počet obyvateľov: 5 250 275
Národnostné zloženie: Fíni – 93,4%, Švédi – 5,7%, iné – 0,9%
Náboženstvá: luteráni – 85,5%, bez vyznania – 11%, iné – 3,5%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezidentka
Úradný/é jazyk/y: švédsky, fínsky
Mena: euro (predtým fínska marka FIM)

Preprava tovaru z Fínska do Fínska. Z Fínska prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu potravín.

Fínsko má vysoko industrializovanú ekonomiku s voľným trhom. Na hlavu vyprodukuje zhruba rovnako ako Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko alebo Taliansko. Životný štandard vo Fínsku je vysoký. Kľúčovým ekonomickým sektorom je priemyselná výroba, hlavne spracovanie dreva a kovov, strojárstvo a odvetvie telekomunikácií (napríklad firma Nokia) a elektroniky. Obchod je dôležitou súčasťou, vyváža sa takmer tretina z HDP. Okrem dreva a niekoľkých nerastov je Fínsko závislé na dovoze surovín, energie a niektorých polotovarov vyrábaného tovaru.

Poľnohospodárstvo je v základných produktoch sebestačné, aj napriek tomu, že ho obmedzuje podnebie. Lesníctvo je dôležitým exportným príjmovým zdrojom, v ktorom je zamestnaná značná časť vidieckeho obyvateľstva.

Ekonomický rast Fínska sa v posledných rokoch pohybuje v percentách. Rýchlo sa zväčšujúca integrácia so západnou Európou – Fínsko bolo jednou z 12 krajín, ktoré v roku 1999 prijali euro – bude v nasledujúcich rokoch dominovať fínskej ekonomike.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Francúzko

Rozloha: 543 965 km
Poloha: 42 20´- 51 5´s.z.š,5 55´z.z.d – 8 10´v.z.d
Počet obyvateľov: 57 800 000
Hustota osídlenia: 104 obyvateľov/km
Hlavné a najväčšie mesto: Paríž 9 319 000 obyvateľov
Úradný jazyk: Francúzština
Dovoz: stroje, ropa, železo a oceľ, farebné kovy, textil
Vývoz: stroje, dopravné prostriedky, železo a oceľ, textil, pšenica, ropné produkty, chemikálie, farebné kovy, ovocie, víno
Mena: Euro
Hrubý domáci produkt: 1381 392 mil. US dolárov

Preprava tovaru z Francúzska do Francúzska. Z Francúzska prepravujeme komponenty do firiem  automobilového a elektrotechnického zamerania ale zabezpečujeme aj prepravu vína a francúzskych potravín.

Železničná sieť Francúzska, ktorá spája 31 840 km je najdrahšou železničnou sieťou v západnej Európe a spravuje ju spoločnosť RFF. Vlaky osobnej dopravy prevádzkuje spoločnosťSNCF. Medzi vysokorýchlostné vlakové spojenie vo Francúzsku patria Thalys, Eurostar a TGV, ktoré pri komerčnom používaní na vysokorýchlostných tratiach dosahuje rýchlosť 270 – 320 km/h. Eurostar, spoločne s Eurotunnel Shuttle spája Francúzsko so Spojeným kráľovstvom cez Eurotunel. Francúzsko má železničné spojenie do všetkých susediacich štátov, okremAndorry. Vnútroštátne spojenie je tiež veľmi dobre rozvinuté a nachádza sa tu tiež viacero podzemných železníc a električiek, ktoré dopĺňajú autobusovú dopravu.

Vo Francúzsku sa nachádza približne 893 300 kilometrov funkčných vozoviek. Diaľničná sieť meria približne 12 000 kilometrov. Nie sú tu pravidelné registračné poplatky, či dane, ale za používanie diaľnic sa vyberá mýtne, okrem blízkosti veľkých obcí. Na novom trhu s automobilmi prevládajú národné značky, akými sú Renault (27 % zo všetkých áut predaných v roku 2003), Peugeot (20,1 %) a Citroën (13,5 %). Vyše 70 % nových predaných áut v roku 2004 bolo na naftový pohon, čo je oveľa viac než tých na pohon benzínu a LPG. Vo Francúzsku sa tiež nachádza najvyšší most na svete Millauský viadukt a viacero dôležitých mostov, ako napríklad Pont de Normandie.

Nachádza sa tu približne 478 letísk a pristávacích plôch. Najväčším a najdôležitejším letiskom je letisko Charlesa de Gaulla, ktoré sa nachádza blízko Paríža. Toto letisko je tiež centrom francúzskych národných aeroliniek – Air France.

Vo Francúzsku sa nachádza 10 väčších prístavov, najväčší sa nachádza v Marseille.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Grécko

Politický systém: parlamentná republika

Administratívne usporiadanie: 9 krajov, 51 okresov,

Rozloha: 131 957 km2

Obyvateľstvo: 10,6 mil.

Hustota zaľudnenia: 80 obyv./km2

Hlavné mesto: Atény

Iné významnejšie sídla: Solún, Pireus, Patras

Najvyšší bod: Olymp , 2911 m

Politický systém: parlamentná republika

Úradný jazyk: gréčtina

Rasové a národnostné zloženie: Gréci 95%, Macedónci 1%, Turci 1%, cigáni 1%, iné 2%

Náboženstvo: pravoslávne 98%, islamské 1%

Nezamestnanosť: 10, 6%

Využitie pôdy: orná pôda 31%, pastviny 40%, lesy 20%, ostatné 9%

Priemerná dĺžka života: muži 75, ženy 80

HDP: 14% 24% 62%

Mena: euro

Stará mena: drachma

Preprava tovaru z Grécka do Grécka. Z Grécka prepravujeme ovocie a zeleniny ale prepravuje

tiež potraviny.

Ekonomika

Grécka ekonomika patrí medzi slabšie ekonomiky EU, čo je zapríčinené viacerými faktormi,

ako napr. zlé vzťahy so susedmi, hlavne nevyriešené námorné hranice s Tureckom, kvôli

ktorým fakticky stoja niektoré možné príjmy do štátneho rozpočtu, ako je napríklad ťažba

ropy v Egejskom mori. Ďalším faktorom je nevýhodná poloha Grécka, ktoré má len

zanedbateľnú časť úrodnej pôdy, väčšinu územia zaberajú pohoria, prípadne kamenistá

neúrodná pôda. Starovekí Gréci túto bezútešnú situáciu riešili kolonizáciou ostatného

Stredomoria.

Grécka ekonomika začala rapídne napredovať ešte počas vlády diktátora Jeorja Papadopulosa,

ktorý začal investovať do priemyslu (spolupracoval s gréckymi lodiarenskými magnátmi) a

následne po roku 1974, kedy sa vlády ujal pravicový politik Konstantinos Karamanlis (starší),

ktorý pokračoval v modernizovaní priemyslu. Sociálna politika Andreasa Papandreua

pomohla vyriešiť ťažké sociálne problémy mnohých občanov Grécka a vytvorila vyspelý

školský a zdravotnícky systém. Taktiež sa ekonomika počas tejto vlády sústreďovala

prevažne na poľnohospodársku a nie na priemyselnú výrobu, nakoľko priemysel si vyžadoval

veľké investície, ktoré si štát nemohol dovoliť. Práve tieto dve vlády, hoci programovo od

seba veľmi odlišné pomohli fakticky vybudovať modernú grécku ekonomiku a zmeniť tak

obraz krajiny z okrajovej a menej rozvinutej na modernú západoeurópsku, čoho dôsledok bola

integrácia do Európskej únie. Ekonomika Grécka tak je od tejto doby až dodnes väčšia, ako

ekonomiky všetkých ostatných balkánskych krajín dokopy a Grécko je aj hlavným investorom

v okolitých Balkánskych krajinách, ako Albánsko, Macedónsko, Rumunsko a Srbsko. Grécko

tvorí 15. najväčšiu ekonomiku Európskej únie, HDP na obyvateľa dosahuje 27.875 dolárov,

minimálna mesačná mzda dosahuje 673 euro, čo predstavuje 10 pozíciu zo štátov EU, ktoré

majú minimálnu mzdu.

Problémy s gréckou ekonomikou sa prehĺbili začiatkom tohto storočia, za ďalšej vlády

PASOKu, kedy bol premiér Konstantinos Simitis. Najviac však ekonomika utrpela počas

pravicovej vlády Nea Dimokratia, Konstantinosa Karamanlisa, ktorá trvala od roku 2004 do

roku 2009. Vládny kabinet po odstúpení čelil škandálom s korupciou a zatajovaním štátneho

deficitu ktorý sa vyšplhal až na 15%. Karamanlisova vláda namiesto toho, aby šetrila si

požičiavala ďalšie pôžičky na udržanie štandardu krajiny a snažila sa udržať si svojich

voličov, ktorých by v prípade škrtov stratila. Nová vláda Jeorjosa Papandreu musela prijať

tvrdé opatrenie, zníženie platov či zvýšenie dôchodkového veku zo 60. na 65. roku. Zvýšila aj

daň z 19 % na 22 %. Za tieto kroky dostala grécka vláda pôžičku od EU a menového fondu

celkovo vo výške 114 miliard euro. Radikálnymi opatreniami vlády a finančnou pôžičkou sa

Grécko vyhlo bankrotu a do konca roku 2010 sa podarilo znížiť deficit na 8%. Radikálne

postupy vlády sa však neobišli bez demonštrácie, kedy demonštrovalo približne 200 000

demonštrantov, prevažne komunistov priamo v Aténach. Znížiť deficit pod 8% sa však v roku

2011 nedarilo tak, ako vláda plánovala, preto musela v júli prijať ďalšie radikálne úsporné

opatrenia a zmeniť vládny kabinet, premiér Jeorjos Papandreu však svoju pozíciu obhájil. V

októbri 2011 bola na stretnutí európskej menovej únie dohodnutá nová dohoda, odpis 50%

gréckeho dlhu voči bankovým subjektom a nová pôžička vo výške 120 miliárd euro. Po

nezhode medzi niektorými vládnymi poslancami a premiérom Papandreuom bola nakoniec

zostavená nová dočasná vláda na čele s nezávislým ekonómom Lukasom Papadimosom. Ten

pokračoval v úsporných opatreniach, parlament prijal novú pôžičku a polovičný odpis

gréckeho dlhu. Po následných volbách odhlasovala koalícia premiéra Antonisa Samarasa

ďalšie, v poradí tretie veľké memorandum, tzv. Memorandum III., ktoré zahrňuje veľké

šetrenie vo výške 11 miliárd euro. Podľa premiéra a ministra financií Jannisa Sturnarasa ide o

posledné veľké memorandum šetrenia.

V roku 2014 zaznamenala grécka ekonomika prvé plusové hospodárenie od roku 2008, v

apríli sa Grécko vrátilo na medzinárodné trhy a bolo mu ratingovými agentúrmi opäť

pridelený rating stabilnej ekonomiky. Premiér Samaras tiež vyhlásil, že situácia sa

stabilizovala a Grécko nebude potrebovať ďalšie záchranné úvery.

Významnú časť gréckej ekonomiky zaberá turistický priemysel, ktorý tvorí približne 15%

HDP. Životne dôležitým odvetvím je najmä lodiarenský priemysel, ktorý zamestnáva veľkú

časť obyvateľstva a tvorí jeden zo základných pilierov gréckych štátnych prímov. Grécko má

najväčšiu vojenskú flotilu v Európe, preto mnoho ľudí pracuje aj v armáde. Grécke obchodné

a iné loďstvo predstavuje najväčšie svetové loďstvo a tvorí až 18% svetovej flotily a je

najčastejším využívaným obchodným loďstvom na svete. Gréckej ekonomike škodí tiež trvalý

odchod niektorých veľkých gréckych lodiarenských firiem do zahraničia, čím tak štát

prichádza o veľké príjmy. Pre grécku ekonomiku je dôležitý aj potravinársky, chemický a

textilný priemysel a tiež chov zvierat. Podľa najnovších gréckych výskumov sa v Egejskom,

Iónskom a Krétskom mori nachádzajú rozsiahle zásoby ropy, ktoré by dokonca mohli vyriešiť

grécku dlhovú krízu počas niekoľkých rokov a radikálne zmeniť súčasnú ekonomickú situáciu

krajiny. Problémom však stále ostáva tlak zo strany Turecka, ktoré si na zásoby ropy v

Egejskom mori robí tiež nárok a snaží sa tak bojkotovať samostatnú grécku ťažbu. Grécko sa

odvoláva na delenie hraníc z roku 1923, kedy hranice boli vytýčené až za poslednými

gréckymi ostrovmi a tak by Turecko nemalo mať právo ani na okolité more.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre

výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony,

ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Holandsko

Preprava tovaru z Holandska do Holandska. Z Holandska prepravujeme komponenty do firiem  automobilového zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu holandských kvetín a iných tovarov.

Holandsko je otvorená ekonomika s obmedzenými štátnymi zásahmi od 80. rokov. Je 16. najväčšou ekonomikou na svete podľa HDP na obyvateľa.

Základom holandského hospodárstva je priemysel, obchod a doprava, určitú rolu hrá aj poľnohospodárstvo. Z priemyselnej produkcie je dominantným spracovateľský priemysel, chemický priemysel, spracovanie ropy a elektrotechnický priemysel.

Finančným a obchodným centrom Holandska je Amsterdam, Amsterdamská burza (AEX, dnes súčasťou Euronextu) je jedna z najstarších búrz na svete. V Holandsku platí mena euro, ktorá nahradila gulden 1. januára 2002.

Vďaka svojej geografickej polohe sa Holandsku darí v obchode a v doprave, v Rotterdame sa nachádza druhý najväčší prístav na svete Europort.

Poľnohospodárstvo -úrodná pôda 27%, pastviny 32%, lesy 9%
-tvorí 4% HDP
-veľmi intenzívne, výkonné a modernizované
-pestuje sa: paradajky, cukrová repa, obilniny
-vyše 4,5 mil. dojníc sa chová na polderoch
-5.miesto v produkcií masla v Európe,4.miesto v produkcií syrov a 1.miesto v produkcií cibuľových kvetín
-vyváža sa veľa tulipánov, narcisov, ktoré sa pestujú na polderoch a tie šalát vysokej kvality pestovaný hlavne v skleníkoch

Priemysel
-podniky s najväčším obratom: Shell-ropa, Unilever-potraviny a chémia, Philips-elektronika, Akzo-chémia
-najdôležitejšie odvetvia sú: strojárstvo-výroba elektroniky, lietadiel a lodí, petrochémia, textilný a hutnícky-výroba ocele
-malý priemysel na spracovanie diamantov je v Amsterdame
-ťažký priemysel, ako je rafinácia ropy, výroba ocele, strojárenstvo sa nachádzajú pri pobreží alebo Pri riekach a kanáloch, obzvlášť v Rotterdame, Ijmundene, Amsterdame, Dordrechte, Arnhene a Nijmengene; Holandsko bolo najväčším znečisťovateľom Severného mora v polovici 90-tych rokov

Doprava
Cesty a diaľnice: Perfektná sieť vyše 2 000 km diaľnic  (bez poplatkov) a asi 120 000 km ostatných ciest. Zelená značka E označuje medzinárodnú diaľnicu, červená značka A národnú diaľnicu a žltá značka A cestu prvej triedy. Najvyššia povolená rýchlosť je 50 km/h v obci, 80 km/h na ostatných cestách a 120 km/h na diaľniciach. Pokuty za prekročenie rýchlosti sú 40-200 eur. Hlavná cesta je označovaná len výnimočne, treba si všímať všetky aj malé uličky na pravej strane, lebo platí pravidlo pravej ruky. Veľkú pozornosť treba venovať hustej premávke na bicykloch. Pri kolízii s cyklistom zvyčajne dávajú vinu vodičovi. Dopravná polícia je veľmi  prísna. Tvrdo trestá zlé parkovanie. Toleruje sa 0,5 promile alkoholu v krvi, ale na to sa vraj nedá spoliehať. V špičke sa tvoria dlhé zápchy. Cudzinec, ktorý pricestuje požičaným autom, musí mať notársky overené povolenie majiteľa auta v holandčine, nemčine alebo angličtine.

Železničná doprava: moderná hustá sieť. Nederlandse Spoorwegen má dva typy vlakov : medzimestské rýchlovlaky – InterCity a miestne vlaky. Holandsko má 2753 km železníc z toho 1987 km je elektrifikovaných

Letecká doprava: malé Holandsko má šesť letísk s pravidelnou dopravou. Okrem spojov do susedných krajín slúžia najmä na zbernú dopravu do Amsterdamu, jednej z piatich najdôležitejších leteckých križovatiek Európy. Letisko je na poldroch a navážkach na mori, dráhy a plochy sú až štyri metre pod úrovňou morskej hladiny. Najväčším domácim dopravcom je kráľovská letecká spoločnosť KLM, najstaršia spoločnosť na svete. Po spojení s  Air France tvorí najväčšie aerolínie na svete.

Trajektová doprava: slúži pre dopravu medzi ostrovmi a pevninou. Námorná doprava, Holandsko ovláda veľkú časť námornej dopravy západnej Európy, 5052 km splavných riek a kanálov

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Chorvátsko

Štátne zriadenie: republika
Administratívne usporiadanie: 20 ŽÚP (ŽUPANIJA) A ZÁHREB
Rozloha: 56 610 km štvorcových.
Počet obyvateľov: 4 500 000 (1999)
Hustota zaľudnenia: 79 obyv./km štvorcových.
Hlavné mesto: Zagreb/ Záhreb 727 000 obyvateľov, s aglomeráciami 950 000 obyvateľov
Iné významnejšie sídla: Split 189 000 obyv., Rijeka 168 000 obyv., Osijek 105 000 obyv.
Najvyšší bod: Trogla, 1913 m
Najvýznamnejšie rieky: Dunaj, Dráva, Sáva, Kupa, Una, Neretva

Úradný jazyk:
chorvátčina
Mena: kuna (1 kuna = 100 lipa)

Preprava tovaru z Chorvátska do Chorvátska. Z Chorvátska prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu potravín.

Doprava

V Chorvátsku sa v roku 2006 nachádzalo 28 344 km ciest, 23 979 km bolo spevnených, z toho bolo 1 050 km diaľnic (autoceste). Od vyhlásenia nezávislosti v roku 1991 Chorvátsko veľmi pokročilo v stavbe diaľnic. Väčšina diaľničných úsekov, okrem obchvatu Záhrebu, je spoplatnená.

Hospodárstvo

Väčšina ľudí žije z poľnohospodárstva, maloroľníctva, a chovu zvierat. Najvýznamnejšou nerastnou surovinou krajiny je bauxit na Istrijskom polostrove, na báze ktorého vyrástli hlinikárne. Pre chorvátsky priemysel sú v prvom rade charakteristické odvetvia s veľkými nárokmi na množstvo pracovných síl (elektronika, spracovanie kovov), ale najmä na pobreží a v prístavoch zohráva v hospodárskom živote krajiny významnú úlohu spracovanie ropy a výstavba lodí. Priemyselná výroba sa koncentruje do dvoch oblastí. Prvá je stredochorvátska oblasť s hospodárskymi centrami Zahreb, Osijek, Sisak, Karlovac a Varaždín. Druhá je prímorská oblasť s prístavmi Rijeka a Split s priemyslom typickým pre prístavné komplexy. Na ostrove Krk sa nachádza ropný terminál Omišalj prístupný aj pre najväčšie tankery. Začína tam ropovod Adria, ktorého jedna vetva končí na Slovenku. Poľnohospodárstvo je vyspelé. Na pobreží s mediteránnym podnebím pestujú olivy, hrozno, figy, mandle a citrusové ovocie. Významná je produkcia tabaku. V Slavónii (územie medzi riekami Dráva a Sáva), kde prevláda kontinentálne podnebie sa pestuje pšenica, cukrová repa, kukurica, slnečnica a krmoviny. Je tu aj významný chov najmä hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. V pohoriach sa chovajú ovce a kozy. Veľký význam má aj rybolov.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t

.

Írsko

Hlavné mesto: Dublin (írsky Baile Átha Cliath)
Rozloha: 70 282 km2 (+ Severné Írsko: 14 139 km², celý ostrov: 84 421 km²)
Počet obyvateľov: 4,015,676 (2005)
Počet obyvateľov hlavného mesta: 1.058.000 (2004)
Hustota obyvateľstva: 58 obyv. / km2 (2004)
Dĺžka hraníc so susedmi: 360 km – hranica s UK; 1,448 tis. km – dĺžka pobrežia
Administratívne územné členenie: 26 okresov (counties)
Ďalšie dôležité mestá: Cork, Galway, Limerick, Waterford, Dundalk
HDP na obyvateľa: 38 900 USD (2004)
Podiel na tvorbe HDP: poľnohospodárstvo 7%, priemysel 29%, služby 63%
Miera nezamestnanosti: 4,3% (2004)
Mena: EUR (100 cents)

Preprava tovaru z Írska do Írska. Z Írska prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu potravín.

V súčasnosti je najmenej rozšíreným odvetvím írskeho hospodárstva poľnohospodárstvo. Vytvára asi 5 % HDP. Pre porovnanie: služby 49 % a priemysel 46 %. Írsko má nepríliš významné nerastné bohatstvo. Ťaží sa hlavne olovo a zinok, ďalej meď, rašelina, stavebný materiál, striebro a zemný plyn. Rozvíjajú sa predovšetkým petrochemický a chemický priemysel, elektronický, kovospracujúci, nábytkársky a potravinársky. Vyrábajú sa tu aj dopravné prostriedky a počítače.

Najdôležitejším odvetvím poľnohospodárstva je tradičný chov oviec pre vlnu.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Lichtenštajsko

Rozloha: 157 km2.
Počet obyvateľov: 33,4 tis.
Hustota osídlenia: 212/km2.
Hlavné mesto: Vaduz (5000 obyv.).
Ďalšie dôležité mestá: Balzers, Triesen, Schaan, Eschen.
Územné členenie: kniežatstvo má 11 obcí.
Klimatické podmienky: v nížine popri Rýna mierne, s pribúdajúcou nadmorskou výškou sa mení na drsné.

Čas: SEČ
Priemysel: vyrába vákuovú techniku, polygrafické stroje, vykurovacie zariadenia,
Meracie a optické zariadenia, umelé zuby a chrupy z porcelánu
Poľnohospodárstvo: sa zametáva na produkciu mlieka

Preprava tovaru z Lichtenštajnska do Lichtenštajnska.

Hospodárstvo

Celkový ročný objem HDP dosahuje cez 3 miliardy USD.

Spolovice je tvorený priemyslom, vývojom, výrobou a vývozom – presné stroje, nástroje, vybavenie (Hilti), automobilové komponenty (ThyssenKrupp Presta), stomatologické vybavenie a potreby (Ivoclar Vivadent), spracovanie potravín (Hilcona Schaan), elektronika (Unaxis Balzers). Vývoz – 20 % USA, 1/6 Švajčiarsko a 2/3 krajiny EÚ, kde hlavným partnerom je Nemecko.

Druhá polovica HDP je tvorená sektorom služieb a finančným sektorom.

Poľnohospodárstvo tvorí menej ako 1 % HDP.

Doprava

V Lichtenštajnsku je okolo 250 km ciest a 7,5 km železníc. Železnica je spravovaná Rakúskymi spolkovými železnicami (ÖBB) ako časť železnice medzi mestami Feldkirch v Rakúsku a Buchs SG vo Švajčiarsku.

V krajine je aj 28 km splavných tokov riek.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.