Destinácie

Litva

Rozloha:65.300 km2
Počet obyvateľov:3,454,000 (údaj z roku 2005)
Hlavné mesto: Vilňus (Vilnius, Vilnius)
Počet obyvateľov hlavného mesta:542,300 (údaj z roku 2005)
Ďalšie dôležité mestá:Kaunas, Šauliai, Kaunas, Palanga
Hustota obyvateľstva:55 obyv. / km2 obyv. / km2 (údaj z roku 2005)
Úradný jazyk:litovský
Jazyky:litovský, ruský, poľský
Mena:Lit (LTL)

Preprava tovaru z Litvy do Litvy. Z Litvy prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu potravín.

Hospodárstvo

Hrubý domáci produkt Litvy bol v roku 2004 45,23 miliardy dolárov, z čoho priemysel tvoril 33,4 percent, poľnohospodárstvo 6,1 percent a služby 60,5 percent.. Priemerne na obyvateľa to bolo 12 500 dolárov. Priemysel a výroba boli podstatnou časťou ovplyvnené sovietskym vzorom, podľa ktorého boli aj budované. V priemysle nastal najväčší rozmach po páde Sovietskeho zväzu. Hlavné priemyselné odvetvia sú potravinárstvo, petrochemický priemysel a textilný priemysel. V Litve sa nachádza iba málo pôvodných zdrojov nerastných surovín. Sú tu ale menšie zásoby ropy a zemného plynu. Ťaží sa hlavne vápenec, dolomit, íl, piesok a štrk. Využité sú aj zdroje rašeliny. Ročne sa vyťaží najviac dolomitu, je to približne 2 milióny ton. Potom v ťažbe nasleduje piesok, s takmer 950 000 tonami, vápenec, rašelina, štrk. Najmenej sa vyťaží ropy, lebo sú jej len obmedzené zásoby.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Lotyšsko

hl.mesto :Riga
poč.obyv.:2 583 000
Rozloha: 63 700km2
hustota zaľudnenia: 40obyv/km2
mena: 1 lat = 100 santimi

Preprava tovaru z Lotyšska do Lotyšska. Z Lotyšska prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu potravín.

Hospodárstvo: Lotyšsko nemá takmer žiadne nerastné suroviny. Hlavne sa ťaží rašelina, piesok, hlina a vápenec. Ďalej to je jantár, ktorý na pobrežie vyplavuje more a z ktorého sa v kombinácii so striebrom aj zlatom vyrábajú šperky a rôzne okrasné veci.

Priemysel: Keď patrilo Lotyšsko do ZSSR vznikli v Rige, Daugavpilse a v Lijepaji veľké
strojárske závody na výrobu lodí, vagónov, mikrobusov, motocyklov a aj elektrotechnické podniky, kde sa vyrábali rádiá, telefóny a el. vybavenia do áut.
Rozvinul sa aj chemický priemysel. Dokonca v prístave v Lijepaji stojí hutnícky závod v celom Pobaltí. Po rozpade ZSSR sú problémy so surovinami a aj so zaostalou technikou a tak začínajú rozvíjať drevársky a textilný priemysel.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Luxembursko

 • hlavným mestom je Luxemburg,
 • patrí medzi finančné veľmoci Európy,
 • je konštitučnou monarchiou,
 • patrí medzi zakladajúcich členov Európskej únie,
 • jeden z najbohatších štátov sveta,
 • vysoká životná úroveň obyvateľstva,
 • je preslávené moselským vínom,
 • významná historická pamiatka – biskupská katedrála, kde je umiestnený hrob Jána Luxemburského.

Preprava tovaru z Luxemburska do Luxemburska. Z Luxemburska prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu potravín.

Doprava

 • sieť autociest je hustá, väčšinou osvetlená a úplne zadarmo
 • železničná sieť je rozvinutá a napojená na Belgicko, Francúzsko a Nemecko. Je využívaná spoločnosťou „Société nationale des chemins de fer luxembourgeois“. Luxembourg obsluhuje aj TGV, ktoré spája Luxemburg, Paríž, Thionville a Metz za 2 hod. a 6 min.
 • medzinárodné letisko „Luxembourg-Findel“
 • riečny obchodný prístav v Mertert na rieke Moselle.

Ekonomika

46 % HDP krajiny závisí od finančníctva. Okrem privátnych bánk už 15 rokov je Luxembursko najdôležitejším sídlom trhu s finančnými investičnými fondami. Výnimočná sila vo finančníctve Luxemburska spôsobila, že v máji 2011 existovalo 144 bánk s viac ako 26 000 pobočkami. Luxembursko je na druhom mieste na svete ako centrum obchodu s investičnými fondami po USA. Je tiež najväčším centrom súkromného bankovníctva v eurozóne. V Luxembursku sa dodržiava bankové tajomstvo, ktoré je podporené penalizačným kódexom. Luxembursko tiež prijalo súbor opatrení OECD v boji proti daňovým únikom.

V roku 2011 bolo HDP na obyvateľa druhé najvyššie na svete po Katare. Toto číslo je znížené o príjmy, ktoré zarábajú občania susediacich štátov pracujúcich a dochádzajúcich do Luxemburska.

Ekonomika cez Internet zaznamenala tiež veľký pokrok. V Luxembursku majú sídla Amazon.com, AOL, Apple Inc., iTunes, eBay, Paypal, Skype, atď.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Macedónsko

Preprava tovaru z Macedónska do Macedónska. Z Macedónska prepravujeme ovocie a potraviny poľnohospodárskej výroby.

Hospodárstvo
Macedónsko je priemyselno-poľnohospodársky štát. Hospodárstvo je založené prevažne na pestovaní obilnin. V miestach s miernejším podnebím sa darí bavlníku, ryži, citrusom a tabaku. Pestuje sa tiež mak, zemiaky, cukrová repa a hrozno, z ktorého sa vyrába kvalitné víno. V zemi sa ťaží zinok, chróm, železo, hnedé uhlie a azbest. Napriek industrializácii a prírodnému bohatstvu zostáva Macedónsko jedným z najchudobnejších balkánskych štátov. Vláde sa však podarilo dosiahnuť značné úspechy – hospodárstvo je dnes stabilizované, inflácia zostáva pod kontrolou.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Maďarsko

Preprava tovaru z Maďarska do Maďarska. Z Maďarska prepravujeme komponenty do firiem automobilového zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu rybárskych návnad.

Hospodárstvo

Maďarsko po roku 1990 prešlo z centrálne plánovaného hospodárstva na trhovú ekonomiku. Zjednodušenie tohto prechodu uľahčili i čiastočné reformy uskutočnené pred pádom socializmu. Súkromný sektor sa podieľa na tvorbe viac ako 80% HDP.

Dopad svetovej finančnej krízy z roku 2007/2008 bol v Maďarsku zosilnený tým, že Maďarsko vykazovalo vysoký deficit na bežnom účte, deficit štátneho rozpočtu a vysoké zadlženie domácností v cudzej mene. Preto v októbri 2008 došlo k značnému znehodnoteniu forintu, zvýšeniu hlavnej úrokovej miery a ekonomické subjekty prestali byť ochotné štátu požičiavať finančné prostriedky. Maďarsko následne dostalo od Európskej únie a MMF celkovo úver (úverovú linku) vo výške vyše 25 miliárd eur. V roku 2009 v Maďarsku v dôsledku finančnej krízy aj úsporných opatrení vlády klesal export, domáca spotreba aj investície.

Priemysel

Významnými odvetviami Maďarského priemyslu sú strojárstvo (hlavne výroba dopravných prostriedkov, napr. automobilky Suzuki a Opel), chemický priemysel a textilná výroba. V minulosti významný potravinársky priemysel je úzko previazaný s poľnohospodárstvom a v dnešnej dobe stráca svoju dominantnú úlohu. Napriek tomu je však významným exportérom mäsa, hydiny, obilnín a vína.

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo má vhodné podmienky hlavne vďaka priaznivým klimatickým pomerom a kvalitnej pôde, ktorá zaberá asi 60% povrchu krajiny. Rozšírená je živočíšna i rastlinná výroba. V živočíšnej výrobe prevláda chov ošípaných, hovädzieho dobytka, koní, oviec a hydiny. Významnými pestovanými plodinami sú pšenica, kukurica, zemiaky, cukrová repa,slnečnica, sladovnícky jačmeň, tabak, konope a ľan. Významné je tiež pestovanie zeleniny, hlavne papriky, cibule, ktoré sa používajú na výrobu korenia. Produkcia ovocia plne pokrýva domácu spotrebu. Významné je tiež vinohradníctvo a výroba kvalitných vín.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Nemecko

Preprava tovaru z Nemecka do Nemecka

Preprava tovaru z Nemecka ale aj do Nemecka. Z Nemecka prepravujeme komponenty do firiem automobilového a strojárskeho zamerania, ale zabezpečujeme aj prepravu nábytku a elektroniky. Zo Slovenska taktiež prepravuje kvalitné Slovenské výrobky do prístavov ako je Hamburg a Brémy odkiaľ sú prepravované do celého sveta.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Nórsko

Preprava tovaru z Nórska do Nórska. Z Nórska prepravujeme hlavne ryby a textilný tovar ale zabezpečujeme aj napr. prepravu kozmetiky.

V Nórsku je 48 letísk, z nich dve medzinárodné. Krajina má jednu z najväčších obchodných flotíl na svete. Železničná doprava má menší význam. Cesty sú zväčša vyasfaltované. Významným zdrojom príjmov je turistický ruch.

Údaje o dopravnej sieti

 • železnice: 4 023 km železníc (z toho 2 422 km elektrifikovaných tratí)
 • cestné komunikácie: 90 174 km spevnených ciest (z toho 512 km diaľnic)
 • loďstvo: kapacita obchodných lodí 22 387 936 BRT (z toho 10 mil. BRT sú tankery)
 • letectvo: počet nalietaných trás 102 mil. km (7 266 miliónov pasažierov/ km)

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Poľsko

Preprava tovaru z Poľska do Poľska. Z Poľska prepravujeme komponenty do firiem automobilového a elektrotechnického zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu potravín.

Po nastolení demokracie roku 1989 sa Poľsko vydalo na cestu liberálnych ekonomických reforiem a transformácie svojej ekonomiky a dnes je jednou z najúspešnejších ekonomík východnej Európy pokiaľ ide o rast HDP. Úroveň jeho HDP na hlavu (PKP) však stále zostáva najnižšia v strednej Európe. Aj podiel poľnohospodárstva na HDP je 2,5%. Ako v prípade mnohých iných krajín teda zdanlivo vysoký rast (ktorý je ale nižší ako na Slovensku) z nižšieho základu zatiaľ znamenal len akési dobiehanie okolitých krajín, ktoré nezaznamenali taký hospodársky úpadok v 70-tych a 80-tych rokoch 20. stor. ako Poľsko.

Popri transformácii ekonomiky prebehla v Poľsku aj privatizácia malých, stredných ale aj veľkých štátnych podnikov, čo spôsobilo aj nárast nezamestnanosti (v roku 2006 okolo 15,5%), no na druhej strane noví investori priniesli do podnikov know-how a nové technológie, čo zabezpečuje Poľsku dlhoročný rast ekonomiky. Najväčšími predajmi boli predaj Telekomunikacja Polska France Telecom-u roku 2000 a predaj 30% akcií Poľskej banky, PKO BP, na Poľskej burze v roku 2004.

Poľsko má jeden z najväčších agrosektorov v Európe, zamestnávajúci až 14% populácie. Transformácia zdravotníctva, vzdelávacieho systému, dôchodkového systému, štátnej správy spôsobili tlaky na rozpočet. Poľsko však pohltilo väčšinu z investícií smerujúcich do transformujúcej sa východnej Európy. Rast HDP bol vysoký v rokoch 1993 – 2000, s krátkym poklesom v rokoch 2001 – 2002.

Doprava

Poľsko má málo rozvinutú dopravnú sieť. Dĺžka železníc je 23 420 km a ciest 382 000 km. V Poľsku je 21 000 000 registrovaných osobných automobilov a 4 500 000 nákladných automobilov (2010).

Poľsko má 8 hlavných letísk, 122 letísk a 8 heliportov. Dĺžka vodných ciest a kanálov je 3 812 km. Obchodné loďstvo zahrňuje 114 lodí a ďalších 100 registrovaných mimo krajinu. Poľské hlavné prístavy sú Gdansk, Gdyňa, Kolobrzeg, Štetín, Swinoujscie, Ustka, Varšava a Vroclav.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

.

Rakúsko

Preprava tovaru z Rakúska do Rakúska. Z Rakúska prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu potravín.

Priemysel

Rakúsko má veľké zásoby nerastných surovín. Hutnícky priemysel je najrozvinutejší v Štajersku, kde sa spracováva hnedé uhlie, železná a mangánová ruda, magnezit (2. najväčší výrobca na svete), zinkové a olovené rudy. Podobný ráz má aj ťažba v Tirolsku, v okolí Salzburgu sú významné náleziska kamennej soli a medi. Vyskytujú sa aj vzácne kovy, ako striebro, zlato. Hoci sa uhlie ťaží na viacerých miestach, je ho nedostatok a musí sa dovážať. Železiarstvo a oceliarstvo je rozvinuté vo viedenskej oblasti a v údoliach horného Štajerska (Leolen a Donawitz). Strojársky a automobilový priemysel je hlavne v Hornom Rakúsku a Štajersku. Dôležitým produktom chemického priemyslu je celulóza (Linec, Treibach, Korutánsko a Dolné Rakúsko). Textilný priemysel sa zoskupuje do troch centier – v západnej časti Voralberska, v Tirolsku a Viedni. Elektrotechnický je sústredený vo Viedni, Štajersku, Salzbursku, Korutánsku, sklársky v Tirolsku.

Doprava

Automobilová sieť v zásade prebieha vo východno-západných líniách pozdĺž Dunaja a v severno-južnej línii pozdĺž pohorí Álp. Pozostáva z vedľajších ciest, diaľnic a ciest s vyššou povolenou rýchlosťou.

Železničná doprava je majetkom štátnych železníc (Österreichische Bundesbahnen), iba časťou disponujú súkromné spoločnosti.

Letecká doprava: Letecké spoločnosti Austrian Airlines, Österreichischer Luftverkehr lietajú vzdušnými cestami do 56 štátov a 36 krajín Európy, Blízkeho východu a SevernejAfriky.

Lodná doprava je možná iba po Dunaji, časti jeho vedľajších prítokov a jazerách.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Rumunsko

Preprava tovaru z Rumunska do Rumunska. Z Rumunska prepravujeme komponenty pre automobilový a strojárensky priemysel.

Hospodárstvo

Juh

-ťažba ropa a zemného plynu
-najvýznamnejšie aglomerácie krajiny – bukureštská a ploještstká
-Bukurešť – hlavné mesto Rumunska, strojársky, textilný priemysel
-Chemický priemysel – syntetický kaučuk, plastické hmoty, syntetické vlákna, ťažba ropy a zemného plynu – Bukurešť, Ploješť, Pitešť ( chemický priemysel, strojársky)
-Bazau – valcovne a úprava rúd
-Valašská nížina – poľnohospodárstvo
-Úpätie Karpát – vinice, sady
-Craiova – poľnohospodárstvo, chemický priemysel, strojársky, potravinársky

Západ

-ťažba a spracovanie bauxitu (Oradei), menej kvalitného koksovateľného uhlia a lignitu
-produkcia železných, chrómových a mangánových rúd – horské časti západu (Resita)
-železo, oceľ, valcovaný materiál
-maďarská menšina
-Temešvár – strojársky, chemický, potravinársky priemysel
-Arad, Oradea – strojársky, textilný, potravinársky

Stred

-zaberá skoro celú Transylvániu
-zemný plyn, kamenná soľ, sadrovec, neželezné kovy
-Tirgu Mures – zemný plyn, chemický priemysel
-Baia Mare – olovo, zinok, meď – spracovanie rúd neželezných kovov
-Brašov – strojárstvo, celulóza, ropa, potravinárstvo
-Kluž – ťažobný priemysel (zemný plyn, farebné kovy), textilný priemysel, kožiarsky priemysel, kultúrne centrum maďarskej menšiny
-Pestovanie zemiakov, chov hovädziaho dobytka a oviec na pastvinách

Severovýchod

-menej rozvinutý
-medzi riekou Prut a Východnými Karpatami – černozeme – husté osídlenie
-ťažba ropy, zemného plynu, uhlia, mangánu, farebných kovov, draselných solí
-Jasi – strojárstvo, farmaceutika, textil, potravinárstvo, drevospracujúci priemysel
-Bacau – chemický a textilný priemysel
-Roman – valcovne, chemický priemysel
-Závody potravinárskeho priemyslu, JV Karpaty – vinič, ovocie, zelenina

Východ

-v minulosti bol zaostalý
-dnes je významná vstupná brána do krajiny – Konstanca – lodenice
-Braila – konečný prístav námorných lodí na dunajskej vodnej ceste, strojársky priemysel, celulóza a elektráreň
-Galati – podobná štruktúra

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Slovinsko

Preprava tovaru zo Slovinska do Slovinska. Zo Slovinska prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu potravin.

Hospodárstvo

Rozľahlé lesy poskytujú dostatok dreva pre píly, nábytkársky a papierenský priemysel Slovinska. Licenčné zmluvy medzi miestnymi továrňami a výrobcami zo západnej Európy umožnili v posledných rokoch výrobu rozličných druhov osobných a nákladných áut, motocyklov a chladničiek.

V minulosti bolo Slovinsko súčasť Rímskej ríše a Rakúsko–Uhorska až do roku 1918, keď po zániku monarchie vytvorilo s Chorvátskom a Srbskom úniu pod názvom Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov. V roku 1929 vzniká spoločný zväzok pod názvom Juhoslávia. Podľa HDP ide o najvyspelejšiu krajinu z bývalého tzv. východného bloku (HDP na obyvateľa je cca o polovicu vyššie, ako má SR a len o štvrtinu je HDP nižšie, ako má Grécko. Priemerný rast HDP je 7%). Z národnostného pohľadu tu neexistuje početná národnostná menšina a väčšinu obyvateľstva tvoria Slovinci, ktorí prišli na toto územie okolo 6. storočia n. l. a patrili k tzv. južným Slovanom.

Slovinsko, ktoré získalo samostatnosť v roku 1991 má v pohoriach bohaté ložiská rúd (železné, olovnaté a zinočnaté rudy). Elektrickú energiu produkujú tepelné elektrárne (čierne uhlie) a vodné elektrárne využívajúce veľký energetický potenciál slovinských riek. Najdôležitejšími priemyselnými odvetviami sú hutníctvo farebných kovov, strojárstvo (dopravné prostriedky, nástroje, domáce spotrebiče) a textilný priemysel. Vďaka rozvinutej technológii a kvalifikovanej pracovnej sile dosahujú exportované výrobky vysokú kvalitu. Vedúcu úlohu v poľnohospodárstve zohráva chov hospodárskych zvierat, najmä hovädzieho dobytka. Na ornej pôde sa pestuje najmä obilie, zemiaky a cukrová repa. Významné je aj lesné hospodárstvo a ťažba dreva, ktoré spracováva nábytkársky priemysel. Nábytok je dôležitým exportným tovarom. Potenciál krajiny v oblasti cestovného ruchu tkvie v príjemných prímorských a vysokohorských strediskách, návštevníkov priťahujú aj krasové javy (jaskyne Postojna a Škocjani).

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Španielsko

Preprava tovaru z Španielska ale aj do Španielska. Z Španielska prepravujeme komponenty do firiem  automobilového zamerania ale zabezpečujeme aj prepravu vína a textilu.

Doprava v krajine je charakterizovaná rozsiahlou sieťou ciest, diaľnic, železníc, vrátane vysokorýchlostných, letísk a prístavov. Geografická poloha Španielska robí z tohto štátu významnú spojnicu medzi Európou, Afrikou a oboma Amerikami. Väčšina siete ciest, diaľnic, železníc či iných druhov dopravy sa rozbieha z Madridu smerom k centrám jednotlivých oblastí.

Krajina disponuje cestnou sieťou v dĺžke 346 858 km, z toho má nespevnený povrch len 3 469 km. Rozsiahla sieť diaľnic a rýchlostných ciest – spolu 14 689 km – ju v hustote diaľničnej siete radí k popredným miestam v Európe.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Švajčiarsko

Preprava tovaru zo Švajčiarska do Švajčiarska. Z Švajčiarska prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu elektroniky.

Dopravná sieť

Vo Švajčiarsku je veľmi rozvinutá cestná aj železničná dopravná sieť. Cesty sú známe svojou kvalitou, a to nielen diaľnice, ale aj regionálne cesty nižších kategórií. Pravidelné autobusové spojenie je snáď do každej alpskej dedinky. Cesty vedú nielen po častých mostoch, ale najmä cez mnohé tunely, ktorých je snáď najviac v celej Európe. Železničná doprava je známa pohodlnosťou, rýchlosťou a najmä presnosťou. Nezabudnuteľným zážitkom je cesta známymi Alpskými expresmi. Po mnohých rozľahlých jazerách premávajú osobné lode ako miestna doprava.

Ekonomika

Švajčiarsko je prosperujúca, stabilná a moderná trhová ekonomika s HDP, ktoré je vyššie ako HDP veľkých západoeurópskych krajín. Po dlhé obdobie dvadsiateho storočia bolo Švajčiarsko najbohatším štátom Európy s nie zanedbateľným náskokom. Ale od začiatku deväťdesiatych rokov sa jeho rast spomaľoval tak, že v roku 2005 kleslo na štvrté miesto, medzi európskymi krajinami s populáciou nad jeden milión, čo sa týka HDP na občana v PKS, za Írsko, Dánsko a Nórsko. Švajčiarsko je členom EFTA.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.

Švédsko

Preprava tovaru z Švédska do Švédska. Zo Švédska prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického, strojárskeho zamerania.

Do polovice 19. storočia bolo Švédsko rozvojovou krajinou s hladujúcim obyvateľstvom. Ale počas niekoľko desaťročí v priebehu 19. storočia poskytla skupina politikov hlásiacich sa ku klasickému liberalizmu Švédsku slobodu vierovyznania, prejavu, pohybu a taktiež ekonomickú slobodu, takže ľudia mohli začať podnikať a slobodne obchodovať na trhu. Voľný obchod umožnil Švédom špecializovať sa na to v čom boli dobrí, teda na drevárske a železiarske odvetvia, a kupovať za tieto veci produkty potravinárskeho a strojárskeho priemyslu, ktoré Švédi tak lacne vyrábať nedokázali.

Výsledkom bol ekonomický rast a industrializácia, ktoré umožnili vzrast blahobytu a investície do školstva a zdravotníctva. Medzi rokmi 1860 – 1910 vzrástla mzda v priemysle o 170 percent, teda omnoho viac ako v neskoršom období. Stredná dĺžka života sa vo Švédsku zvýšila o 10 rokov a rapídne poklesla kojenecká úmrtnosť. Švédsko v tej dobe nebolo sociálnym štátom, malo skôr bližšie k minimálnemu štátu. Až do 1. svetovej vojny nebola spotreba verejného sektoru vyššia ako 6% HDP.

Sociálni demokrati, ktorí sa chopili moci v roku 1932, pokračovali v liberálnom prístupe k podnikaniu a v politike voľného obchodu. Napriek tomu že vládne investície pomaly rástli, v roku 1950 bol verejný sektor menší ako vo väčšine krajín – zhruba 25% HDP, približne ako v USA a Švajčiarsku. Ekonomike tiež prospievalo, že sa Švédsko nezúčastnilo oboch svetových vojen. Švédske podniky predávali obom stranám, priemysel nebol poškodený a mladí Švédi nezomierali v zákopoch.

Medzi rokmi 1870 – 1970 bol švédsky rast po Japonsku najväčší na svete. V roku 1970 bolo Švédsko štvrtým najbohatším členom OECD, po USA, Luxembursku a Švajčiarsku.

Lenže potom začal narastať sociálny-štát „blahobytu“ umožňujúci politikom redistribuovať bohatstvo, ktoré bolo vytvorené jednotlivcami a trhom. Ekonomika pokračovala v raste: s ohľadom na počiatočné podmienky, dobrý priemysel, vzdelanie a intenzívne pracujúcich ľudí by tento vývoj mohla prekaziť snáď len plánovaná ekonomika. Rast bol ale pomalší ako v ostatných krajinách. Štát blahobytu ľahko spotreboval trhom vytvorené bohatstvo a skomplikoval vytvorenie nového.

Obchodný dom IKEA, jedna z najznámejších švédskych firiem

Od roku 1950 nevytvoril súkromný sektor (v čistom vyjadrení) ani jediné pracovné miesto, zatiaľ čo verejný sektor sa rozrástol najmenej o milión zamestnancov.

Počas 70. rokov sa verejný sektor stával väčším a neproduktívnym a trh práce bol regulovaný. Od roku 1976 do roku 1982 vzrástla verejná spotreba z 50 na 65%. V rovnakom období musela byť päťkrát devalvovaná mena, celkom o 45%. Priemerné tempo rastu kleslo o polovicu na 2% v 70. rokoch a klesalo naďalej v 80. rokoch. V 90. rokoch došlo k veľkej kríze.

Po viac ako tridsiatich rokoch vysokého zdaňovania a rastu sociálneho štátu už nie je Švédsko štvrtou najbohatšou krajinou OECD, ale je až na 17. mieste. Medzi rokmi 1980 a 1999 vzrástol hrubý príjem najchudobnejších švédskych domácností cca o 6%, zatiaľ čo v Spojených štátoch zhruba 3x toľko.

Stredný hrubý príjem domácností na konci 90. rokov dosahoval vo Švédsku 26 800 USD, zatiaľ čo v USA 39 400 USD.

Najznámejšie spoločnosti

Významné švédske spoločnosti sú: ABB, Electrolux, Ericsson, IKEA, H&M, Oriflame, SAAB, Scania, SKF, Sony Ericsson (od 2012 iba Sony), Volvo, Koenigsegg a A J Produkty, Husquarna.

Taliansko

Preprava tovaru z Talianska ale aj do Talianska tvorí viac ako 60% našich prepráv. Z Talianska prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického alebo automobilového zamerania, ale zabezpečujeme aj prepravu kávy, talianskych syrov, vín a talianskeho nábytku. Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t.